Cultuur en gedrag

De overheid wordt steeds opener doordat we informatie delen. Actief en op verzoek van de Eerste en Tweede Kamer, journalisten, wetenschap en maatschappij. Hiermee willen we de overheid transparanter maken om daarmee beter verantwoording te kunnen afleggen over gemaakte keuzes en beleid. Om aan dit hogere doel te werken maken we in fases steeds meer en sneller informatie openbaar. Denk aan de Wet open overheid en het actief openbaar maken van beslisnota’s bij alle Kamerstukken. Maar het uitvoeren van nieuwe wetten en besluiten zorgt nog niet voor een open overheid. Rijksmedewerkers, teams en organisaties moeten ook een verandering doormaken. Hoe staan we in ons werk, hoe geven we er invulling aan? Openheid als mindset is wennen, soms spannend en nog geen automatisme.