Gedragsverandering en overheidsinformatie voor leidinggevenden

In de training leer jij over hoe je vanuit jouw rol als leidinggevende gericht kan interveniëren op het gedrag van je medewerkers rondom informatiehuishouding.

3 uur, klassikaal, minimaal 6 maximaal 12 deelnemers, lestijden 14:00 - 17:00, studiebelasting 3 uur

Leerdoelen

Leidinggevenden spelen een belangrijke rol in het gedrag van hun teamleden. De succesvolle leiders van vandaag zijn leiders die in staat zijn om veranderingen te starten, te begeleiden en te borgen. Dit vraagt om een bewuste kijk op verandering: weten waar je naartoe wilt, weten wat er speelt bij je mensen en daarop inspelend de juiste veranderstrategie uitkiezen.

In de training leer jij hoe je:

  • Vanuit jouw rol als leidinggevende gericht kan interveniëren op het gedrag van je medewerkers rondom informatiehuishouding
  • Weet wat er speelt bij je mensen en daarop inspelend de juiste veranderstrategie kan uitkiezen
  • Gericht aan de slag gaat met de verandering in de dagelijkse werkpraktijk

Doelgroep

Deze cursus is specifiek voor leidinggevenden bedoeld.

Voorkennis en ervaring

In de training gaan we niet dieper in op de inhoud van de WOO. Volg ter voorbereiding  de e-learning actieve openbaarmaking.

De e-learnings zijn beschikbaar bij de Rijksacademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid (RADIO) en staan onder het thema Informatiehuishouding.

Verdere beschrijving

Een goed functionerende overheid vormt de basis van onze democratie. Dat begint bij volledige, betrouwbare en transparante overheidsinformatie. De komende jaren verbetert de manier waarop we bij de Rijksoverheid omgaan met informatie. Ambtenaren weten en voelen zich verantwoordelijk voor hun bijdrage aan goede informatiehuishouding. Het management geeft hier aandacht aan, geeft het goede voorbeeld en stuurt hierop.

Agenda

Er zijn nog geen cursusdata, deze worden ingepland. Wanneer er nieuwe cursusdata beschikbaar zijn zullen wij deze delen op deze pagina.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden door onderstaand formulier in te vullen.

Aanmelden cursus Leerhuis Informatiehuishouding

Let op: geef je werkmailadres door.
Deze informatie is nodig zodat de trainer de voorbereiding kan afstemmen op de doelgroep.
Deze informatie is nodig zodat de trainer de voorbereiding kan afstemmen op de doelgroep.
Geef hier de cursusnaam aan waarvoor jij je wilt aanmelden.
Onze trainingen zijn kosteloos voor jou, maar wij betalen hier wel voor. Hierom hebben we ter bevestiging het e-mailadres van je leidinggevende nodig.
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens voor uw aanmelding en om u op de hoogte te houden van ander leeraanbod. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Akkoordverklaring(verplicht)
Met mijn inschrijving verklaar ik dat ik:

deelneem aan een cursus waarvoor het Leerhuis tijd en geld heeft geïnvesteerd; een aanwezigheidsplicht aan ga; bij het niet, of niet-tijdig (binnen 2 weken) afmelden zonder geldige reden het Leerhuis de gemaakte kosten op mij kan verhalen tenzij ik zelf een collega ter vervanging aandraag.

Akkoord(verplicht)