Toegankelijkheid

Een website moet voor iedereen toegankelijk zijn. Daarom gelden er functioneel-technische en redactionele toegankelijkheidseisen voor websites.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor iedereen beter te gebruiken. Daarom is in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EU-standaard EN 301 549. Voor websites en -applicaties betekent dit dat ze de succescriteria op niveau A en AA moeten toepassen uit de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. Daarnaast moeten overheidssites in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring aangeven in hoeverre ze voldoen aan deze standaard.

Onderzoek

Deze website is half oktober 2023 live gegaan. We laten op dit moment door onafhankelijke deskundigen deze website toetsen optoegankelijkheid. Zowel functioneel-technische als redactioneel. De gevonden afwijkingen zullen wij na dit onderzoek duurzaam oplossen.

Pdf-documenten

De WCAG-richtlijnen stellen hoge eisen aan pdf's. Wij proberen al onze pdf-documenten webtoegankelijk te maken. We kunnen echter op dit moment niet garanderen dat alle pdf's op deze website inderdaad aan deze richtlijnen voldoen. Kun je een pdf-bestand op deze website niet lezen? Laat het ons dan weten.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Loop je tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heb je een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op. Wij helpen je graag!