Ethiek en dilemma's in de informatievoorziening

Ontwikkel je vermogen om met complexe ethische vraagstukken en dilemma’s om te gaan! Tijdens deze training onderzoek je uitdagende dilemma’s binnen het vakgebied aan de hand van het socratisch gesprek. Je leert gesprekstechnieken om een dilemma te analyseren en mogelijke oplossingen te vinden.

Halve lesdag, klassikaal, maximaal 12 deelnemers, lestijden 09:30 - 13:00, studiebelasting 4 uur

Leerdoelen

Na het afronden van de training:

  • herken je de ‘’automatische piloot’’ en de (ethische) gevaren die daarin schuilen;
  • heb je praktische handvatten om ethische dilemma’s bespreekbaar te maken;
  • vraag je door waar het wringt;
  • kun je beter reflecteren en op het eigen denken en handelen;
  • ben je beter in staat om ethisch gevoelige kwesties te herkennen en om de mogelijkheden te zien;
  • heb je kennis van wat ethiek en het socratische gesprek inhouden.

Doelgroep

Voor iedereen die interesse heeft in dit vraagstuk op het brede gebied van informatiehuishouding.

Voorkennis en ervaring

Je hebt geen specifieke voorkennis nodig.

Verdere beschrijving

Er is de afgelopen jaren een hoop gebeurd op het gebied van informatiehuishouding en een open overheid. Er is meer vraag naar een open overheid vanuit zowel de politiek als de maatschappij. Zo is in mei 2022 de Wet open overheid in werking getreden en worden nu naar aanleiding van de Kindertoeslagenaffaire de onderliggende beslisnota’s bij Kamerstukken openbaar gemaakt. Het handelen van ambtenaren is in deze beweging meer op de voorgrond komen te staan en ligt vaker onder een vergrootglas. Daarnaast klinkt sinds de Parlementaire Onderzoekscommissie Kindertoeslagen (POK) de roep om een nieuwe open bestuurscultuur.

Kortom, het zijn roerige tijden met veel beweging en verandering en daarbinnen moet jij als informatieprofessional je weg zien te vinden. Dat is wellicht niet altijd even makkelijk en kan voor de nodige dilemma’s zorgen bij het uitvoeren van je werk. Kan je nog alles opschrijven en kritisch adviseren? Gaat je werkomgeving mee met deze veranderingen of zit je klem tussen systeem en transparantie? Of merk je dat maatregelen en acties misschien een tegengesteld effect hebben? In deze training gaan we dit soort dilemma’s waar jij op de werkvloer tegenaan loopt nader onderzoeken aan de hand van het socratisch gesprek.

Agenda

  • Woensdag 7 augustus, 09.30 -13.00, locatie Hoftoren

Aanmelden

Je kunt je aanmelden door onderstaand formulier in te vullen.

Aanmelden cursus Leerhuis Informatiehuishouding

Let op: geef je werkmailadres door.
Deze informatie is nodig zodat de trainer de voorbereiding kan afstemmen op de doelgroep.
Deze informatie is nodig zodat de trainer de voorbereiding kan afstemmen op de doelgroep.
Geef hier de cursusnaam aan waarvoor jij je wilt aanmelden.
Onze trainingen zijn kosteloos voor jou, maar wij betalen hier wel voor. Hierom hebben we ter bevestiging het e-mailadres van je leidinggevende nodig.
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens voor uw aanmelding en om u op de hoogte te houden van ander leeraanbod. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Akkoordverklaring(verplicht)
Met mijn inschrijving verklaar ik dat ik:

deelneem aan een cursus waarvoor het Leerhuis tijd en geld heeft geïnvesteerd; een aanwezigheidsplicht aan ga; bij het niet, of niet-tijdig (binnen 2 weken) afmelden zonder geldige reden het Leerhuis de gemaakte kosten op mij kan verhalen tenzij ik zelf een collega ter vervanging aandraag.

Akkoord(verplicht)