Archiveren

Archiveren is meer dan alleen het bewaren van informatie: het is het duurzaam toegankelijk maken én houden van informatie. Zodat deze nu en in de toekomst bruikbaar is voor iedereen die het recht heeft om de informatie in te zien. Bijvoorbeeld burgers, journalisten, onderzoekers, maar ook voor overheden zelf. Zowel de Wet Open Overheid als de Archiefwet geven het belang aan van duurzaam toegankelijke overheidsinformatie: denk aan brieven, digitale beleidsdocumenten, webpagina’s, databasegegevens, videobeelden, tweets en appjes.