Basisprincipes metadata voor archiefbescheiden

Voor een overheidsorganisatie is het bewerken, omgaan met en beheren van informatie niet zonder uitdagingen. De digitalisering zorgt er namelijk voor dat informatie vluchtiger èn veranderlijker is dan toen het nog allemaal op papier stond.

Het heeft daarmee ook de informatie-uitwisseling binnen en tussen overheidsorganisaties intensiever gemaakt. Om ervoor te zorgen dat door die uitdagingen en intensivering de waarde van informatie niet vervliegt, is het van belang dat er informatie wordt toegevoegd over die informatie. En díe informatie of gegevens over informatie heten metadata. En die zijn nodig voor overheden om hun informatie goed te blijven terugvinden, interpreteren én vertrouwen.

In deze e-learning geven we je een introductie op metadata. We vertellen wat metadata zijn én waarom ze zo belangrijk zijn voor organisaties en systemen. Na het volgen van deze e-learning kun je uitleggen:

  • wat metadata zijn en waarom deze belangrijk zijn voor de informatiehuishouding;
  • waarom overheidsinstanties streven naar standaardisatie en kan je verschillende metadatastandaarden en richtlijnen herkennen;
  • wat de basisprincipes zijn van de NEN-ISO 23081 en hoe deze principes worden toegepast bij overheidsorganisaties.

Aanmelden

Wil je deze e-learning volgen? Je kunt je aanmelden door onderstaand formulier in te vullen. Je ontvangt vanuit na aanmelding een toegangscode waarmee je de e-learning kunt volgen.

Aanmelden e-learning Leerhuis Informatiehuishouding

Let op: geef je werkmailadres door.
Deze informatie is nodig zodat de trainer de voorbereiding kan afstemmen op de doelgroep.
Om de trainers te helpen bij de voorbereiding vragen wij deze informatie. Als het een grote groep managers/ adviseurs is vereist dat een andere voorbereiding dan bij recordbeheerders en archivarissen.
Geef hier de cursusnaam aan waarvoor jij je wilt aanmelden.
Onze trainingen zijn kosteloos voor jou, maar wij betalen hier wel voor. Hierom hebben we ter bevestiging het e-mailadres van je leidinggevende nodig.
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens voor uw aanmelding en om u op de hoogte te houden van ander leeraanbod. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Akkoordverklaring(verplicht)
Met mijn inschrijving verklaar ik dat ik:

Deelneem aan een cursus waarvoor het Leerhuis tijd en geld heeft geïnvesteerd; een aanwezigheidsplicht aan ga; bij het niet, of niet-tijdig (binnen 2 weken) afmelden zonder geldige reden het Leerhuis de gemaakte kosten op mij kan verhalen mits ik zelf een collega ter vervanging aandraag.

Akkoord(verplicht)