Data gedreven werken

Overheidsinformatie moet goed bewaard blijven en toegankelijk zijn – nu én in de toekomst. Daarvoor hebben we betrouwbare datasystemen nodig. Deze systemen hebben twee belangrijke eisen: ze moeten duurzaam toegankelijk zijn, en rijksbreed inzetbaar. Als informatieprofessional is het belangrijk dat je weet welke datasystemen de overheid gebruikt. En of deze systemen duurzaam toegankelijk en breed inzetbaar zijn. Daarnaast moet worden gecontroleerd of alle bron- en representatie-informatie in de systemen compleet en juist is. Zo draag je als informatieprofessional bij aan het optimaliseren van toegangsbeheer, bijvoorbeeld bij een Woo-verzoek of parlementaire enquête. En je kunt je collega’s of departement goed adviseren over de mogelijkheden en randvoorwaarden.