Vrouw met telefoon in haar hand

Actueel

Nieuws

Meer nieuws

Ontdek ook de verdiepende modules op het gebied van openbaarmaking

Verdiepende masterclass: ‘En nu aan de slag met pilots, art. 3.1’

Hoe geef je als leidinggevende invulling aan artikel 3.1 en 3.3 van de Woo? Hoe inspireer en stuur je je medewerkers aan? Deze module richt zich op de praktische kant van actieve openbaarmaking in alle werkprocessen, met aandacht voor kritische situaties en het leiderschap dat nodig is voor een effectieve uitvoering. Deelnemers gaan op basis van een mini-pilot tijdens de sessie aan de slag met een voorbeeld dossier om feeling te krijgen met het onderwerp. In deze masterclass worden ook voorbeelden en inzichten gedeeld van (rijks)organisaties die vooroplopen op dit gebied. Van de deelnemers wordt gevraagd een eigen casus in te brengen. ‘Als je binnen jouw organisatie kijkt, over welk onderwerp zou je meer actief openbaar willen maken?’

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Den Haag

Verdiepende masterclass: Veiligheid, pijn en dilemma’s

In deze module ligt de focus op onder andere de complexe dynamiek van politiek-ambtelijke verhoudingen binnen een open overheid, de cultuur van openheid en hoe om te gaan met participatie in het kader van de Wet open overheid (Woo). Hoe ga je bijvoorbeeld om met afwijkend ambtelijk advies bij een bestuurlijk besluit. Maar ook, hoe ga je als organisatie om met fouten en hoe leer je hiervan? Tijdens een paneldiscussie delen experts hun ervaringen en kijk op de omgang met deze uitdagingen. Daarnaast krijg je als deelnemer de kans om eigen ingebrachte casuïstiek te behandelen met een expert. Van de deelnemers wordt gevraagd een eigen casus in te brengen over de onderwerpen: media, politiek-bestuurlijke verhoudingen, participatie of een ander onderwerp in het verlengde hiervan.

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Den Haag

Verdiepende masterclass: Mens en organisatie

Deze sessie gaat in op de impact van zowel passieve als actieve openbaarmaking op de werklast van je medewerkers en je team als geheel. In principe is openbaarmaking ‘gewoon’ onderdeel van het ambtelijk vakmanschap. Maar wat betekent dat? Voor je medewerkers en voor jou als leidinggevende? In deze module leer je hoe je je team kunt ondersteunen en faciliteren. Deelnemers verkennen het ontstaan van Woo-ondersteuningsfuncties, de trends in ondersteuning en organisatie-inrichting en de impact op de organisatie.

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Den Haag