Ondersteuning informeel leren

Leren gebeurt op meer plekken dan in een leslokaal, vandaar stimuleren wij vanuit het Leerhuis ook het 'informeel leren' binnen organisaties.

Informeel leren

Informeel leren gaat over het leren dat we doen tijdens de uitvoering van onze werkzaamheden. Vaak is dit leren een onbewust proces, maar we kunnen daar zelf ook bewust op sturen. Bijvoorbeeld door een project dat je uitvoert omdat je ervan kan leren of door informatie op te zoeken en te delen met collega’s. Informeel leren hangt daarnaast ook vaak af van toeval. Onderzoek heeft aangetoond dat zo’n 70% van wat we als volwassene leren doen op deze wijze. Dit willen we vanuit het Leerhuis actief faciliteren met educatieve activiteiten die zich afspelen op de werkplek of daar nauw mee verbonden zijn.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • De kaartenset 'Actieve openbaarmaking' om het gesprek op de werkplek over informatiehuishouding te stimuleren  
  • Podcasts met verhalen over de veranderende rol van van informatieprofessionals (binnenkort online)
  • Handreiking voor stimuleren van leren op de werkplek (in ontwikkeling)
  • Intervisie met collega’s binnen en buiten de eigen organisatie (in ontwikkeling)
  • Ontmoetingen zoals de Open Donderdagen (georganiseerd door de rijkscommissaris Informatiehuishouding)  
  • Webinarreeks waarbij het ontmoeten van andere informatieprofessionals centraal staat (binnenkort online)
  • De leerexpedities georganiseerd door het Nationaal Archief

De Leerexpeditie

Informeel leren is een deels onbewust proces waarbij de persoon of het collectief leert door te doen. Het is altijd een sociaal proces, waar dus andere mensen bij betrokken zijn. Om deze vorm van leren actiever te benutten hebben we de leerexpeditie ontwikkeld. Een manier van leren waarbij de deelnemers zelf de doelen stellen en ook de vorm deels invullen.

Bij een leerexpeditie bepalen deelnemers zelf het reisdoel en de manier waarop ze dat reisdoel bereiken, passend bij hun eigen praktijk. Wel staat de reis altijd in het teken van zelfontplooiing en hebben de leden van de expeditie een gezamenlijke focus.

Wil je mee op expeditie? Mail ons jouw gewenste onderwerp via leerhuisihh@minocw.nl.