Handreiking Leren op de werkplek

Dat leren niet alleen in trainingen en cursussen plaatsvindt maar voor zo’n 70% op de werkplek, mag inmiddels als bekend worden verondersteld. Maar over het algemeen betreft het hier een redelijk onbewust proces. Om dit leren beter te benutten en waar mogelijk te stimuleren hebben we deze handreiking opgezet. Met deze handreiking bieden we tips aan om de mogelijkheden van het leren op de werkplek meer en beter te benutten. Ook zien we kansen om zo de leergemeenschap voor informatiehuishouding te versterken en verstevigen, niet alleen binnen de eigen organisatie, maar juist ook tussen organisaties.

De handreiking omvat concrete tips en achtergronden. Tevens kun je de checklists die we erin hebben verwerkt apart downloaden.

We horen graag op welke wijze je hem hebt ingezet. En ook andere reacties zijn uiteraard van harte welkom via: leerhuisihh@minocw.nl.