Aan de slag met de Woo

Maak kennis met de wereld van openbaarmaking! Deze praktische training helpt je de Wet open overheid (Woo) te begrijpen en effectief samen te werken met stakeholders vanuit jouw rol in de informatieketen.

duur 1,5 dag, klassikaal, maximaal 12 deelnemers, lestijden 09:30 - 17:00, studiebelasting 13 uur

Leerdoelen

Je krijgt binnen het kader van de Woo handvatten om stap voor stap vanuit je rol binnen de informatieketen op een goede manier te pakken en daarbij de samenwerking met andere stakeholders op een effectieve manier vorm te geven. Na afloop van de training kun je uitleggen:

 • wat de Woo inhoudt en hoe je je deze naar de praktijk kan vertalen in actieve en passieve openbaarmaking;
 • wat het belang is van samenwerking met de juiste stakeholders bij vraagstukken over de Woo.

Doelgroep

De training is bedoeld voor iedereen die (in)direct met de Woo te maken krijgt (bijvoorbeeld Woo-juristen, informatiespecialisten, CISO’s en Privacy Officers)

Voorkennis en ervaring

Mbo+/Hbo werk- en/of denkniveau. Belangrijk: je moet een vertaling kunnen maken van de Woo naar eigen praktijksituatie.

Verdere beschrijving

De training bestaat uit twee onderdelen, namelijk: 1. Introductie Woo en 2. Aan de slag met de Woo

Opbouw van onderdeel 1: Introductie Woo

Voor de introductie van de Woo zelf maken we gebruik van een e-learning. Deze doorlopen de deelnemers zelf voorafgaand aan de training. De e-learning gaat in op de volgende onderwerpen:

 • Inleiding Wet open overheid
  • Ontwikkeling van Wet openbaarheid van bestuur (Wob) naar Woo
  • Open overheid in de praktijk: professionalisering
 • De regels van de Woo
  • Belangrijke begrippen
  • Absolute weigeringsgronden
  • Relatieve weigeringsgronden
  • Stukken voor intern beraad – persoonlijke beleidsopvattingen
  • Inzet van de weigeringsgronden
  • De Woo en andere wetten (AVG, Awb)

Opbouw van onderdeel 2: Aan de slag met de Woo

Voor dit onderdeel organiseren we een interactieve inhoudelijke training onder begeleiding van een van onze ervaren docenten. De inhoud van de training wordt, gezien de actualiteit, actief aangepast en bijgehouden. Aan de hand van een praktijkcasus die we inbrengen over het behandelen van een informatieverzoek, gaan deelnemers aan de slag met actieve openbaarheid waarbij de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • Actieve openbaarheid
 • Welke informatie moet actief openbaar worden gemaakt in kader van het voorstel Wet open overheid (Woo) en andere wetgeving?
 • Welke informatie wordt er op dit moment al actief openbaar gemaakt?
 • Welke andere informatie leent zich voor openbaarmaking? Bijvoorbeeld informatie waar regelmatig een Woo-verzoek voor wordt gedaan of informatie over thema’s waar veel maatschappelijke belangstelling voor bestaat
 • PLOOI
 • Passieve openbaarheid
 • Hoe besluit je op een verzoek om overheidsinformatie
 • Eisen aan het besluit: motivering, zoekslag en behoorlijkheid

Agenda

 • Dinsdag 3 september en dinsdag 11 september (2-daagse cursus)
 • Maandag 25 november en maandag 2 december (2-daagse cursus)

Aanmelden

Je kunt je aanmelden door onderstaand formulier in te vullen.

Aanmelden cursus Leerhuis Informatiehuishouding

Let op: geef je werkmailadres door.
Deze informatie is nodig zodat de trainer de voorbereiding kan afstemmen op de doelgroep.
Deze informatie is nodig zodat de trainer de voorbereiding kan afstemmen op de doelgroep.
Geef hier de cursusnaam aan waarvoor jij je wilt aanmelden.
Onze trainingen zijn kosteloos voor jou, maar wij betalen hier wel voor. Hierom hebben we ter bevestiging het e-mailadres van je leidinggevende nodig.
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens voor uw aanmelding en om u op de hoogte te houden van ander leeraanbod. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Akkoordverklaring(verplicht)
Met mijn inschrijving verklaar ik dat ik:

deelneem aan een cursus waarvoor het Leerhuis tijd en geld heeft geïnvesteerd; een aanwezigheidsplicht aan ga; bij het niet, of niet-tijdig (binnen 2 weken) afmelden zonder geldige reden het Leerhuis de gemaakte kosten op mij kan verhalen tenzij ik zelf een collega ter vervanging aandraag.

Akkoord(verplicht)