Verdieping recordsmanagement

Pas relevante wet- en regelgeving toe op informatiehuishouding! Tijdens deze cursus leer je om de relevante wet- en regelgeving toe te passen op de digitale informatiehuishouding en jouw organisatie en hierover te adviseren. Daarnaast leer je de principes van recordmanagement toe te passen om de bedrijfsvoering te verbeteren.

5 lesdagen, klassikaal, maximaal 12 deelnemers, lestijden 10:00 - 16:30, studiebelasting 40 uur

Leerdoelen

Na afloop van cursus ben je in staat om de relevante wet- en regelgeving toe te passen op de digitale informatiehuishouding van jouw organisatie en hierover te adviseren. Daarnaast ben je in staat om de principes van recordsmanagement toe te passen met als doel verbetering van de bedrijfsvoering.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor iedereen die beleidsmatig of projectmatig betrokken is bij en/of verantwoordelijk is voor digitaal archiveren.

Voorkennis en ervaring

Geen specifieke voorkennis nodig.

Verdere beschrijving

Tijdens deze cursus komen de volgende onderdelen aan de orde:

 • Normenkader Recordsmanagement en wet- en regelgeving
  • Wet- en regelgeving in een digitale omgeving
   • Archiefwetgeving (Archiefwet '95/’21, Archiefregelingen)
   • Auteurswet
   • Databankenwet
   • Wet beveiliging persoonsgegevens
   • Wet elektronische handtekening
   • Wob/Woo
  • Normen en standaarden
    • NEN-ISO 2082
    • NEN-ISO 15489
    • NEN-ISO 16175-1:2020
    • Beleidsregel digitale vervanging
    • Toepassingsprofiel Metagegevens
 • Recordsmanagement en de organisatie
  • Open op Orde
  • DUTO
  • Archiving by Design
  • 9-vlaks-model
  • Informatiearchitectuur:
   • NORA
   • KPI's
   • Baseline
   • Trends en ontwikkelingen
   • Van document naar informatie
 • Recordcontinuüm en de document lifecycle
  • Relatie recordsmanagement, documentmanagement en workflowmanagement
  • Informatiesystemen
  • Recordscontinuume
  • Document Life Cycle
  • Versiebeheer
  • Collaboration
  • Integriteit, authenticiteit, betrouwbaarheid, bruikbaarheid en context van de records
 • Zaakgericht en procesgericht informatiebeheer
  • Zaak- en procesgericht werken:
   • Het belang van Zaakgericht Werken vanuit oogpunt van dienstverlening en efficiency
   • Zaakgericht Werken in de context van informatiearchitectuur
   • Het hart van Zaakgericht Werken: de zaaktypencatalogus
   • Welke organisatorische veranderingen brengt Zaakgericht Werken met zich mee?
  • Implementatie Zaakgericht Werken
   • Welke activiteiten zijn nodig voor implementatie?
   • Aanpak opstellen zaaktype-catalogus
   • Implementatiestrategieën
  • Tips en valkuilen rond Zaakgericht Werken
 • Digitale Duurzaamheid
  • Langdurig en toegankelijk bewaren van informatie:
   • e-Depot en de digitale infrastructuur
   • Keuzes
   • Uitplaatsing of overbrenging van archieven
   • Gedigitaliseerde en 'digital born' documenten
  • Authenticiteit van informatie
 • Selectie en waardering
  • Bewaren of vernietigen in een digitale omgeving, keuzes maken
  • Selectielijsten
  • Conversie en substitutie:
   • Beleidsregel digitale vervanging
   • Handboek vervanging
   • Procedures

Agenda

 • Woensdag 15, 22, 29 mei, en 5 en 12 juni (vijf-daagse cursus)

Aanmelden

Je kunt je aanmelden door onderstaand formulier in te vullen.

Aanmelden cursus Leerhuis Informatiehuishouding

Let op: geef je werkmailadres door.
Deze informatie is nodig zodat de trainer de voorbereiding kan afstemmen op de doelgroep.
Deze informatie is nodig zodat de trainer de voorbereiding kan afstemmen op de doelgroep.
Geef hier de cursusnaam aan waarvoor jij je wilt aanmelden.
Onze trainingen zijn kosteloos voor jou, maar wij betalen hier wel voor. Hierom hebben we ter bevestiging het e-mailadres van je leidinggevende nodig.
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens voor uw aanmelding en om u op de hoogte te houden van ander leeraanbod. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Akkoordverklaring(verplicht)
Met mijn inschrijving verklaar ik dat ik:

deelneem aan een cursus waarvoor het Leerhuis tijd en geld heeft geïnvesteerd; een aanwezigheidsplicht aan ga; bij het niet, of niet-tijdig (binnen 2 weken) afmelden zonder geldige reden het Leerhuis de gemaakte kosten op mij kan verhalen tenzij ik zelf een collega ter vervanging aandraag.

Akkoord(verplicht)