Het leerhuis IHH organiseert samen met het Nationaal Archief een nieuwe reeks “Informatie beheer ontmoet: Privacy by Design”

Vrouw zit in een digitale meeting achter haar laptop

De overheid verwerkt op grote schaal persoonsgegevens: van ambtenaren, nog veel meer van burgers. Bij de verwerking van persoonsgegevens opereer je in het grensgebied van de Archiefwet en de AVG. Daar bevindt zich geen duidelijke grens, er is sprake van wetgeving die betrekking heeft op dezelfde gegevens, maar gericht is op verschillende belangen. Het is erg ingewikkeld om hier binnen je organisatie een juiste balans in te vinden. 'Informatiebeheer ontmoet: Privacy by Design' helpt je om samen met experts uit verschillende disciplines de juiste afwegingen te maken.

In 3 bijeenkomsten, met adviseurs uit in het I-domein van de overheid, ict’ers die systemen inrichten, privacy officers, privacy juristen en functionarissen gegevensbescherming, bespreken we casussen uit de eigen praktijk.

Hiervoor hebben we nog ruimte voor een aantal deelnemers. Je kunt de bijvoegde leaflet doorsturen naar geïnteresseerde collega’s. Hierin staat meer informatie en hoe aan te melden.

Aanmelden vóór 20 maart door te mailen naar: janneke.dejong@nationaalarchief.nl, zie leaflet onderaan de pagina voor meer informatie.

Data

  • Donderdag 18 april, 13.30 – 16.30 uur, nabij Den Haag Centraal
  • Donderdag 16 mei, 13.30 – 16.30 uur, nabij Den Haag Centraal
  • Donderdag 13 juni, 13.30 – 16.30 uur, nabij Den Haag Centraal